Electrolux thường xuyên thay và nâng cấp các tính năng của các sản phẩm tủ lạnh giúp người dùng tránh gặp phải sự cố, sử dụng hiệu quả,