Chỉ trong 2 ngày diễn ra sự kiện trung bày hàng sản phẩm công nghệ, Panasonic đã thu hút người dùng bởi mang đến hàng loạt sản phẩm tủ