Nếu một ngày, quý vị gặp trục trặc với bất cứ thiết bị gia dụng Electrolux nào đang sử dụng, hãy liên lạc với chúng tôi để được nhận dịch vụ sửa chữa