Các chuyên gia về vi sinh vật đã chỉ ra rằng: “Việc giặt đồ bằng máy giặt không đúng cách gây nguy cơ mắc bệnh mà nguyên nhân chính