Sự cố máy giặt bị nổ tại vùng Hants nước Anh vừa qua đã khiến rất nhiều người tiêu dùng sợ hãi khi chọn mua và sử dụng