Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại máy sấy nào giúp quần áo khô nhanh sau khi chạy xong quy trình của máy giặt. Nhưng làm