Bài viết cung cấp các thông tin cần thiết để chuẩn bị cho việc mở tiệm giặt ủi, đặc biệt là các chọn máy giặt nào cho phù