Được coi là bước đột phá, máy giặt của trường Đại học Leeds chỉ cần 1 cốc nước để giặt sạch toàn bộ đồ giặt trong máy.