Hiệp hội bảo vệ môi trường Pháp đã lên tiếng báo động: “chất perchloroéthylène, dung môi dùng nhiều trong máy giặt “khô” là hóa chất rất độc hại.”