Thời tiết giao mùa thường gây ra hiện tượng mưa, nồm khiến quần áo nhà bạn tăng đáng kể. Hãy tìm hiểu 4 chú ý dưới đây để