Nhằm giải quyết các sự cố của máy giặt Electrolux cho khách hàng tại Gia Lâm, chúng tôi đã mở thêm cơ sở tại đây. Rất mong nhận được