Ngoài việc tìm hiểu về cách lựa chọn mua, cách sử dụng máy giặt bạn cũng nên tìm hiểu những thông tin về vị trí đặt máy cho