Sau khi cho quần áo vào máy giặt, chị Hương (Khâm Thiên, Hà Nội), làm nhỏ nước lên bảng điều khiển, dù đã lau đi, nhưng khi ấn